Hur man väljer rätt häckväxt

Att plantera en vacker häck är inte svårt, men det är en hel del andra saker som man måste tänka på. Att vara ägare till en grön och frodig häck har många fördelar. Den är inte bara vacker att titta på utan fungerar som insynsskydd, bullerdämpare och silar även vind. Många väljer även att dela in sin trädgård i rum och planterar då häckar inne i sin trädgård för att skapa mysiga bersåer eller kanske för att dölja sin kompost och avfallstunnor.

Valet av häck handlar dels om personlig smak, men det finns även andra aspekter som spelar in. För att nämna några få:

1. I vilken zon (klimat) befinner jag mig?
2. Hur ser min trädgård ut, skugga/sol?
3. Vilket syfte ska häcken ha? Rumsindelare, avgränsare?
4. Hur mycket tid vill jag lägga ner på skötsel?
5. Ska häcken vara vintergrön eller lövfällande, blommande eller inte?
Detta är några av de frågor man bör fundera på innan man köper och planterar sin häck.

Det första man bör tänka på när man ska välja häck är om man vill ha den friväxande eller vill man formklippa den? Vissa häckar kräver mer skötsel än andra och några sorter bör klippas minst en gång om året medans andra kan lämnas till att växa mer fritt.

En friväxande häck består i regel av plantor med dekorativa bladverk och en blomning. Om en nyplanterad häck ska hållas som friväxande klipper man ner häcken en enda gång i början för att den ska bli tät och fin, sedan låter man den växa helt fritt. Som friväxande häck passar t.ex. THUJA BRABANT, SYREN, BOKHÄCK och LAGERHÄGG ETNA.

Väljer man istället en sort som ska formklippas så klipps och formas denna redan från början. Detta för att den ska grena ut sig och bli så tät som möjligt ända från botten.
Fördelen med en formklippt häck är att den inte tar lika mycket plats som en häck som får växa fritt.  Sköts den på rätt sätt så blir den tät och vacker och ger ett mycket välskött intryck. Man kan med fördel välja t.ex. MÅBÄRSHÄCK, VINTERGRÖN LIGUSTER, AVENBOK.

Lämna ett svar